WSPÓŁPRACA

Przetwarzanie – recykling i odzysk.

Proponujemy Państwu współpracę z GUMEKO Sp. z o.o. w zakresie wykonania usługi odzysku i recyklingu lub przejęcia obowiązku zapewnienia recyklingu i odzysku opon. 

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816). a także wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 21).

Usługi wykonujemy w oparciu o zezwolenia przewidziane prawem stosowne przy odzysku i recyklingu odpadów gumowych, w tym zużytych opon.

Zakres współpracy obejmuje:

  • Odbiór odpadów gumowych przewidujemy własnym transportem bądź na życzenie klienta zgodnie z umową,
  • Wykonanie w imieniu naszych Klientów wszystkich wymaganych prawem czynności związanych z ewidencją odpadów oraz ewidencją opłaty produktowej wraz z rocznymi zeznaniami do Urzędu Marszałkowskiego.

Decydując się na współpracę nasi Klienci optymalizują koszty. Poza tym mogą skoncentrować się na swojej działalności, pozostawiając gospodarowanie odpadami w rękach jednego profesjonalnego wykonawcy.