O NAS

 

 

 

 

 

 

Firma Gumeko powstała z myślą o uruchomieniu najnowocześniejszego zakładu recyklingu opon i wyrobów gumowych na terenie Polski. Cały proces technologiczny jest procesem mechanicznym z podziałem na: oddzielanie, krojenie, wygniatanie. W trakcie pracy nie zachodzą procesy chemiczne wytwarzające emisję do atmosfery.

Na etapie eksploatacji nie powstają odpady technologiczne, gdyż cały materiał wejściowy, czyli zużyte opony przeznaczone do recyklingu, są przerobione na surowiec do dalszej produkcji.

Założeniem jest realizowanie przez firmę polityki równoważnego rozwoju, wg którego przedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochrony środowiska w swojej strategii i działaniach. Bycie społecznie odpowiedzialnym nie oznacza dla nas wyłącznie spełnienia wymogów formalnych i prawnych. Oznacza także inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz utrzymywanie dobrych stosunków z otoczeniem. Odpowiedzialny biznes jest postrzegany w firmie Gumeko, jako podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa,
jak i jego otoczenia: pracowników, wszystkich zainteresowanych i społeczności, w obrębie której działa firma. Odpowiedzialność biznesu jest postrzegana, jako skuteczna strategia zarządzania, która poprze prowadzenie dialogu społecznego począwszy od poziomu lokalnego, poprzez regionalny, kończąc na krajowym.