Dotacje Unijne

 


Projekty Unijne


Tytuł projektu: „Recykling opon podstawą produkcji unikatowych granulatów i kompozytów poliuretanowo-gumowych”

Numer umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-22-023/13-00

Nazwa beneficjenta: Gumeko Sp. z o.o.

Wartość projektu: 24 948 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 8 567 150,00 PLN

Okres realizacji: 06.12.2013 – 30.11.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

unia EU na gumeko gumeko logo na gumeko innowacyjna gosp na gumeko