Witaj

Firma Gumeko powstała z myślą o uruchomieniu
najnowocześniejszego zakładu recyklingu opon
i wyrobów gumowych na terenie Polski. Cały proces
technologiczny jest procesem mechanicznym
z podziałem na: oddzielanie, krojenie, wygniatanie.
W trakcie pracy nie zachodzą procesy chemiczne
wytwarzające emisję do atmosfery.

Więcej

Witaj!

Wielki rozwój komunikacji samochodowej oraz rosnący nieustannie, na całym świecie, przewóz towarów transportem kołowym generuje coraz większą ilość zużytych opon powodując, że stają się one jedną z większych, pod względem masy, grupą odpadów. W Europie powstaje obecnie około 3,8 mln. ton zużytych opon rocznie. Unia Europejska wprowadziła zakaz składowania zużytych opon na wysypiskach śmieci i składowiskach odpadów oraz wprowadziła zasadę „poszerzonej odpowiedzialności producentów”, w myśl której to producent bądź importer odpowiadają za wymagany poziom odzysku lub recyklingu opon. Aktualnie wynosi on dla odzysku 75%, a dla recyklingu 15%. Nałożony przez unijne prawo obowiązek może być realizowany samodzielnie przez producenta, importera bądź za pośrednictwem organizacji odzysku.

Najnowocześniejszy zakładu recyklingu opon i wyrobów gumowych na terenie Polski.

Opony przeznaczone do recyklingu, zostają przerobione na surowiec do dalszej produkcji.

W swojej strategii i działaniach nasze przedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochrony środowiska.

Zużyte opony poddawane są obróbce mechanicznej co oznacza, że w trakcie pracy nie zachodzą procesy chemiczne wytwarzające emisję do atmosfery.